E-WODOBRANIE

- bezpieczeństwo, efektywność, zarządzanie
w przedsiębiorstwach wod-kan

Benefit No. 1

Add a description of

your offer and key

benefits.

Add a description of

your offer and key

benefits.

Benefit No. 2

Book an Appointment

Konferencja E-WODOBRANIE to wydarzenie kompleksowo prezentujące praktyczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT do budowy zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwach wod-kan. Na przykładzie KPWK w Krośnie Odrzańskim zaprezentowane zostaną wyspecjalizowane rozwiązania informatyczne, teleinformatyczne, narzędzia i urządzenia wspierające:

• efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną, majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstwa – z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na strefowanie sieci, zdalne odczyty wodomierzy, monitoring przepływu, analizę strat wody oraz dostęp online do kluczowych elementów systemu,

• troskę o bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo dostaw wody,

• skuteczne zarządzanie ryzykiem.


Prezentowane w trakcie konferencji rozwiązania IT pozwalają przedsiębiorstwom wod-kan na lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury technicznej oraz zasobów, a także zapewniają większą kontrolę nad właściwym jej funkcjonowaniem. Konferencja E-WODOBRANIE jest platformą szerokiej wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i zarządzania – postrzeganych przez pryzmat rozwiązań informatycznych – zarówno dla małych, średnich, jak dużych przedsiębiorstw wod-kan.

Dlaczego to wydarzenie, na którym warto być?

Your Strong Point

Add a description of your offer and

key benefits. Add a description.

Add a description of your offer and

key benefits. Add a description.

Your Strong Point

Add a description of your offer and

key benefits. Add a description.

Your Strong Point

umożliwiają wygenerowanie większej ilości danych rzeczywistych i symulacyjnych, pozwalających na właściwe zarzadzanie majątkiem i produktem wytwarzanym przez przedsiębiorstwo

Zarządzanie

zapewniają większą kontrolę nad jej funkcjonowaniem

Kontrolę

umożliwiają lepsze definiowanie tej infrastruktury, zasobów i majątku

Definiowanie

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą liniową umożliwiają:

umożliwiają dostęp online do zasobów i bieżące monitorowanie infrastruktury liniowej

Monitorowanie

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will this help solve the customer's issues in the future. Focus on the benefits not the features.

Amanda Baker

Head Dentist

Book now

Clear Value for Your Target Customer

A supporting statement for your value proposition to encourage

customers to complete your CTA

Dental Clinic

NY, 34th Avenue

St. Petersburg, Oak Street

Dental Clinic

Dental Clinic

Mexico, Main Street

5500

Proffesional Dentists

Healthy Teeth

10500

Proffesional Dentists

3500

Healthy Clients

5500

I DZIEŃ OBRAD - 6 GRUDNIA 2022 (WTOREK)

PROGRAM KONFERENCJI

10:00
Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys
Aleksander Kozłowski, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

10:10
Zarządzanie siecią wodociągową jako część inteligentnego miasta.
Jak rozwiązania inteligentnego miasta pomagają tworzyć miejsca, w których żyje się lepiej?
Małgorzata Ciechomska, Orange Polska
Tomasz Kowalczyk, Orange Polska

Zobacz Prelegentów

Małgorzata Ciechomska - dyrektorka odpowiedzialna za Smart City w Orange Polska. Małgorzata Ciechomska dołączyła do obszaru IoT Orange Polska w 2020 roku, a od roku 2022 odpowiada za cały obszar marketingu i sprzedaży rozwiązań IoT i Smart Cities. Karierę zawodową zaczynała w branży FMCG, gdzie zajmowała stanowiska w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji. Pracując w Orange odpowiadała m.in. za trade marketing produktów i analiz z segmentu usług przedpłaconych a następnie kierowała działem operacyjnym. Jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej i MBA Apsley Business School.

Tomasz Kowalczyk – ekspert Smart City w Orange Polska. Doświadczony konsultant
IoT z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji projektów ICT/IoT dla największych klientów w Polsce.Z wykształcenia magister inżynier telekomunikacji i absolwent Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania systemami IT w przedsiębiorstwach na SGH. W Orange Polska od 10 lat, związany
z IoT od 3 lat, wcześniej ekspert R&D w Orange Labs, architekt rozwiązań w Integrated Solutions. Obecnie Inżynier Wsparcia Sprzedaży oraz Product Owner rozwiązania Smart Water do zdalnego odczytu wodomierzy. Prywatnie mąż i tata dwóch córek,
z zamiłowania muzyk (klawisze), z pasji motocyklista i siatkarz.

11:00
Przerwa na kawę

11:20
Oszczędzaj dzięki innowacji – Smartmetering24
Artur Dalecki, Pronal SmartMetering24 sp. z o.o. sp. k.

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Artur Dalecki - Posiada 25 letnie doświadczenie w branży nowych technologii, usług telekomunikacyjnych (M2M/IoT) oraz rozwiązań zintegrowanych. Od 1998 r. rozpoczął pracę w Polkomtel S.A. (operator telefonii komórkowej Plus GSM) jako Regionalny Kierownik Rynku Biznesowego oraz później Dyrektor ds. sprzedaży sieci własnej.
Od 2008 r. współwłaściciel i Prezes Zarządu w spółkach Grupy Pronal. Pomysłodawca
i współtwórca stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i monitorowania sieci wodociągowej SmartMetering24. Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie studiował w latach 1991-1998 oraz Executive Master of Business Administration w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w roku 2004.

Oszczędzaj dzięki innowacji!

Chciałbyś efektywnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem w dobie silnego rozwoju koncepcji
Smart City? Interesują Cię zagadnienia związane z procesami automatyzacji przepływu informacji dotyczących dystrybucji wody i zdalnych odczytów? Dostrzegasz rosnące znaczenie potrzeb dotyczących integracji systemów teleinformatycznych? Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak efektywnie wykorzystać automatyczny, stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy
z wykorzystaniem usług GSM (M2M/IoT) do monitorowania sieci wodociągowej oraz analizy
BIG DATA – zapraszam do udział w naszym module. To będą trzy kwadranse wartościowej wiedzy
i praktycznych przykładów dotyczących zwiększania efektywności oraz minimalizowania strat wody w Twoim przedsiębiorstwie.

11:50
W drodze do pełnego systemu monitoringu i inteligentnego zarządzania wodociągiem
Stanisław Zdanowicz, Hydrosfera Józefów sp. z o. o.

Zobacz Prelegenta

Stanisław Zdanowicz - Od 42 lat związany z branżą wodociągową. Praktykę zawodową rozpoczął w MPWiK w Warszawie w roku 1980. Już w trakcie nauki w Techniku Budowlanym nr 1, w klasie „technologii wody i ścieków” praktyki odbywał na obiektach warszawskich wodociągów.

Pracę rozpoczął od stanowiska maszynisty stacji pomp wodociągowych, następnie pełnił obowiązki mistrza, kierownika działu technicznego oraz kierownika Zakładu Wodociągu Centralnego, zaopatrującego w wodę ponad połowę miasta. Po przekształceniu warszawskich wodociągów w spółkę, był członkiem rady nadzorczej pierwszej kadencji jako reprezentant załogi. W warszawskich wodociągach przepracował 29 lat.

Kolejne dwa lata to nowe doświadczenie z realizacją projektów z programu POIiŚ
w wodociągach w Legionowie na stanowisku dyrektora JRP.Od 2011 roku – po wygranym konkursie – zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej miejskiej spółki Hydrosfera Józefów, zajmującej się produkcją i dystrybucją wody oraz odbiorem ścieków.Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych
z zakresu remontów i modernizacji obiektów gosp. komunalnej na PW oraz zarządzania w SGH.

12:10
Przerwa na kawę

12:30
Jeżeli czegoś nie zmierzymy – nie możemy tym zarządzać
Robert Maziarz, Złote Runo Sp. z o. o.
Adam Włodarczyk, Złote Runo Sp. z o. o.

Zobacz Prelegentów i opis wystąpienia

Robert Maziarz - Dyrektor Regionalny Firmy Złote Runo Sp. z o.o. Specjalista w zakresie redukcji strat wody, doboru wodomierzy, opomiarowania strefowego sieci wodociągowych i lokalizacji nieujawniających się wycieków wody. Publicysta i odkrywca historii. Twórca muzeum w kołobrzeskim ratuszu.

Adam Włodarczyk – Dyrektor Regionalny Firmy Złote Runo Sp. z o.o. Specjalista
w zakresie opomiarowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz dynamicznego sterowania ciśnieniami podczas dystrybucji wody. Arbiter wdrażania monitoringu awarii sieci wodociągowej za pomocą telemetrycznych rejestratorów akustycznych Systemu PermaNet. Posiada duże doświadczenie w branży wod-kan wyniesione m.in.
z wieloletniej pracy w dużym przedsiębiorstwie wodociągowym

Firma Złote Runo Sp. z o.o. podzieli się z Państwem ponad trzydziestoletnim doświadczeniem
w realizacji wdrożeń z zakresu opomiarowania i sterowania siecią wodociągową. Omówiony zostanie system monitoringu dystrybucji wody oraz coraz powszechniej stosowana technologia akustycznej kontroli wycieków z funkcją transmisji GSM.


Firma Złote Runo Sp. z o.o. dzięki współpracy ze światowymi liderami dostarcza zaawansowane rozwiązania techniczne dla branży wod-kan. Nowoczesna technologia, szeroki zakres usług oraz fachowa obsługa umożliwiają naszej firmie na wdrażanie na najwyższym poziomie technologii opomiarowania i monitoringu strat w dystrybucji wody oraz dynamicznego sterowania pracą sieci wodociągowych.

13:20
eBOK - nowoczesna platforma komunikacji z Klientem
Robert Ostaszewski, UNISOFT

Zobacz opis wystąpienia

eBOK - nowoczesna platforma komunikacji z Klientem


Dzięki nowoczesnemu portalowi internetowemu przedsiębiorstwo zyskuje możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym klientom.
Bez konieczności wizyty w siedzibie firmy mają oni dostęp do najpotrzebniejszych danych.
eAplikacja ułatwia jednocześnie realizację zadań pracownikom przedsiębiorstwa, gdyż główny ciężar związany z informowaniem klientów spoczywa teraz na niej. Zadaniem oprogramowania jest prezentacja wyselekcjonowanych danych za pośrednictwem portalu internetowego - w tym danych dotyczących rozliczeń, bilingu, faktur, a także zleceń, map czy infrastruktury. Takie rozwiązanie zwiększa poziom zadowolenia klientów, podnosząc jednocześnie prestiż przedsiębiorstwa.

13:40
Praktyczne wykorzystanie modułu GIS UNISOFT w KPWK
Wojciech Gębski, UNISOFT

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Wojciech Gębski - Manager Projektu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się rozwojem oraz wdrożeniami modułu Informacji Przestrzennej systemu ZSI UNISOFT.


W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał jako kierownik projektów w firmie Megabit Sp. z o.o. Od 2013 pracował jako konsultantw firmie Qumak S.A. W 2016 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WiT w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2017 pracuje w firmie UNISOFT.Jest żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka wraz z rodziną w Wesołej (najpiękniejszej dzielnicy Warszawy). Interesuje się turystyką i nowoczesną technologią.

Praktyczne wykorzystanie modułu GIS UNISOFT w KPWK
[ z uwzględnieniem Infrastruktury, Zleceń, itp. ]


Moduł GIS UNISOFT to pierwszy branżowy System Informacji Przestrzennej, stanowiący integralną część Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, wykorzystywanego w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Komunalnym. Dane gromadzone w modułach systemu ZSI połączone zostały z wizualizacją na mapie elementów infrastruktury sieci, środków trwałych, punktów odbioru, spraw, zleceń, a także danych z systemu SCADA.

14:10
W kontakcie bez kontaktu

W ramach bloku tematycznego odbędą się następujące wystąpienia:

Procedura wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Komunalnym sp. z o.o.
Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

Procedura zawierania umowy z Klientem na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Komunalnym sp. z o.o.
Monika Czaplińska - Specjalista ds. Wodociągowo – Kanalizacyjnych

Zdalny odczyt i Rozliczenia klientów w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie
Wodociągowo–Komunalnym sp. z o.o.
Gabriela Masłowska – Specjalista ds. rozliczeń za usługi wod-kan.


Bilansowanie stref - studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo – Komunalnego sp. z o.o.
Jarosław Wisz – Prokurent / Główny Księgowy


Pulpit szefa Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego sp. z o.o.
Aleksander Kozłowski – Prezes Zarządu, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Komunalne Sp. z o. o.

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Aleksander Kozłowski - Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w sektorze elektroenergetycznym w Żarach. Następnie w latach 1976-1991 w drogownictwie,
gdzie kierował pracą wytwórni mas bitumicznych w Ośnie Lubuskim. W latach 1991-97 Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach. Następnie do roku 2007 Prezes Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie. Od 2007 do 2009 roku Prezes WFOŚIGW w Zielonej Górze, a od 2011 r. Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego w Krośnie Odrzańskim. Prelegent na licznych konferencjach, autor wielu artykułów i publikacji z zakresu samorządu terytorialnego i ochrony środowiska, Mecenas Polskiej Ekologii.

Prezentacja zaawansowanych systemów informatycznych wykorzystywanych na co dzień
w KPWK usprawniających relacje między KPWK, a odbiorcami naszych usług.


Pokazujemy jak pracujemy w KPWK i jak wykorzystujemy nasze systemy informatyczne
w zakresach wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan, odbiorów technicznych przyłączy, zawierania umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ich rozliczanie, jak i zaprezentujemy w jaki sposób można zinformatyzować obsługę klienta aby umożliwić e-współpracę bez bezpośredniego kontaktu z naszymi partnerami z drugiej strony umowy.

15:00
Zakończenie pierwszego dnia obrad

15:00-16:00
Lunch

16:30-19:00
Turniej Bowlingowy o Puchar Prezesa UNISOFT

20:00
Kolacja połączona z degustacją lokalnych win. Wręczenie nagród Turnieju Bowlingowego

II DZIEŃ OBRAD - 7 GRUDNIA 2022 (ŚRODA)

10:00
Rozpoczęcie drugiego dnia obrad konferencji

DYREKTYWA UNIJNA WS. WODY PITNEJ

10:10
Dyrektywa unijna ws. wody pitnej – najważniejsze informacje wprowadzające
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

10:40
Transpozycja dyrektywy, która stanie się aktem obowiązującym w krajach członkowskich
z dniem 13 stycznia 2023 r.
Ewa Szymura, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz Prelegentkę i opis wystąpienia

Ewa Szymura – naczelnik Wydziału zaopatrzenia ludności w wodę w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. Praca zawodowa związana jest z problematyką gospodarki wodno-ściekowej. Uczestniczy m.in. w pracach Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Rekultywacji, Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.


Opis wystąpienia:

Prezentacja Transpozycja dyrektywy, która stanie się aktem obowiązującym w krajach członkowskich z dniem 13 stycznia 2023 r. dotyczyć będzie kierunków transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do przepisów prawa krajowego. W ramach wystąpienia zostaną omówione nowe wyzwania i obowiązki, które nakłada ta dyrektywa oraz stopień zaawansowania prac w zakresie procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

11:10
Program inwestycyjny – omówienie przygotowania sektora wodociągowego
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

11:40
Przerwa na kawę

BEZPIECZEŃSTWO WODY W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

12:10
Prezentacja doświadczeń Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zobacz Prelegenta

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Od 12 lat zasiada w organach spółek prawa handlowego, obecnie Prezes Zarządu Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.


Absolwent studiów podyplomowych Akademii Zarządzania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uczestnik studiów MBA in Public Management. Odbył staże naukowe m.in. w Jeune Chambre Economique (Chambre-Mazamet we Francji) oraz Uniwersytet Louvain la Neuve (Belgia).


Profesor wizytujący na zagranicznych uczelniach: Beuth University of Applied Sciences Berlin (2016/2017) oraz Slovak University of Technology in Bratislava (Faculty of Materials Science and Technology in Trnava) (2017/2018).

12:30
„BLUE BRIDGE” – innowacyjny projekt gospodarki obiegu zamkniętego wody w Płocku
Małgorzata Hermanowska, Wodociągi Płockie

Zobacz Prelegentkę i opis wystąpienia

Małgorzata Hermanowska – od ponad 30 lat związana z ochroną środowiska, przez 14 lat jako pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, a kolejne lata jako Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Wodociągach Płockich Sp. z o.o.


W latach 2011-2017 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka – etapy I-III”.


Od 2019 - Koordynator projektu pn. BLUE BRIDGE z ramienia Wodociągów Płockich
Sp. z o.o.

Opis wystąpienia:

Projekt pod nazwą Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport odzyskanej z nich wody
w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska rurociągiem o długości ok. 4 km do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern. W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki.
Projekt zgodny z ideą Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

12:50-14:00
PANEL DYSKUSYJNY

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY WS. WODY PITNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOD-KAN

Prowadzący: Piotr Urbaniak, redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi i Kanalizacja"

Paneliści:
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Tomasz Frąckowiak, Lubuskie Forum Wodociągowe

dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Kajetan Paweł Specjalski, Wodociąg Marecki

Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

14:00
Zakończenie obrad konferencji

14:10
Lunch

Amanda Baker

Senior Designer

A few sentences about your product.

How it help to solve clients' problems. It

should convince the unconvinced. No

fake quotes or photos!

A few sentences about your product.

How it help to solve clients' problems. It

should convince the unconvinced. No

fake quotes or photos!

Senior Designer

Amanda Baker

Rejestracja

UDZIAŁ STACJONARNY

1290 zł

 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych
  i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 6-7.12.2022 r. (6.12.2022 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 7.12.2022 r. – przerwa kawowa, lunch)
 • udział w imprezach towarzyszących

UDZIAŁ ONLINE

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
REJESTRACJA

Najważniejsze informacje organizacyjne

1. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę. Prosimy o wiadomość email po zakończeniu konferencji: p.wolna@abrys.pl

2. Opłata za udział w konferencji stacjonarnej obejmuje koszty wyżywienia w dniach 6-7 grudnia
2022 r. (przerwy kawowe, lunche, kolacja bankietowa). Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

3. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej
70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.

4. Anulacji zgłoszenia można dokonać emailem do dnia 7 listopada 2022 r. Rezygnacja po tym
terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji.

5. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

6. Informujemy, że faktura potwierdzająca dokonanie opłaty lub faktura do zapłaty po konferencji jest wysyłana pocztą tradycyjną na adres podany w zgłoszeniu.

7. W przypadku rejestracji na konferencję w wersji online login i hasło oraz adres do platformy konferencyjnej otrzymają Państwo najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji, tj. 6.12.2022 r.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich,
bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie
z „Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez ABRYS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na na stronie: https://tiny.pl/7jw5p

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

Miejsce konferencji

Hotel 4-gwiazdkowy
Położony w pobliżu malowniczego lasu
Doba hotelowa: 14.00-12.00
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, sejf oraz minibar
W hotelu znajduje się SPA, centrum fitness i kręgielnia
W cenie noclegu śniadanie i dostęp do SPA/fitness

310 zł brutto

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Hotel Grape Town
Zielona Góra

430 zł brutto

Kontakt: bok@grapetownhotel.pl, tel. +48 68 353 70 90, rezerwacja na hasło: ABRYS

Al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra

Hotel 4-gwiazdkowy
Położony w centrum Zielonej Góry
W cenie noclegu śniadanie i dostęp do strefy relaksu: sauny, jacuzzi, łaźnia, sala do ćwiczeń
Rezerwacja gwarantowana do 18 października 2022 r.
Parking płatny dodatkowo 40 zł brutto/doba/samochód

347 zł brutto

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Hotel Ruben - dodatkowe zakwaterowanie

525 zł brutto

Kontakt: +48 728 407 200, hotel@rubenhotel.pl, rezerwacja na hasło: ABRYS

Zapewniamy transport do miejsca konferencji dla uczestników korzystających z zakwaterowania w Hotelu Ruben.

Al. Konstytucji 3 Maja 1A, 65-805 Zielona Góra

Atrakcje

Zapraszamy na turniej bowlingowy o puchar Prezesa UNISOFT, który odbędzie się 6 grudnia 2022 r.

po obradach konferencji w godzinach 16:30-19:00.


Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas kolacji bankietowej w hotelu.

Zapraszamy na nieformalne spotkanie integracyjno-zapoznawcze, które tradycyjnie odbędzie się dzień przed rozpoczęciem konferencji. Abrysówka to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz mile spędzonego czasu wśród ekspertów w branży.

Abrysówka

Zapraszamy 5 grudnia 2022 r. o godzinie 20.00 do sali CAVA w hotelu Grape Town.
Podczas Abrysówki obejrzymy mecz piłki nożnej - 1/8 finału.


Mile widziane regionalne przekąski i napoje.

Patroni i Partnerzy

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Napisz do mnie
Napisz do mnie

Paulina Wolna

zastępca kierownika,
koordynator wydarzenia

M: 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. kluczowych klientów, kontakt
w sprawie promocji
M: 784 001 822
k.szyinska@abrys.pl

Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu, kontakt
w sprawie promocji
M: 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Dołącz do wydarzenia: